Sunday, February 8, 2009

Until I Met You

Before I met you,
I thought I was happy,
and i was,
but i had never known
the rich of contentment,
deep satisfaction,
and total fufillment
you brought to me
when you came into my life.
Before I met you,
I felt a lot of things,
good things,
but i had never experienced
the indescribably intense
feelings I have for you.
Before I met you,
I thought I knew myself,
and i did,
but you looked deep inside me
and found fresh new things
for us to share.
Before I met you,
I thought I knew about love,
but i didn't,
until i met you.

Sunday, February 1, 2009

Want went it too 9 teen a tea tree

Isang simulang nagbabanta ng kasiyahan
isang pagtatapos para sa kalungkutan
itinutuwid lahat ng kamalian
at ibabaluktot ang lahat ng kabuktutan

Isang babaeng may aking kagandahan
at isang lalaking di kagwapuhan
bumuo ng malayang pagkakaibigan
at iginuho ang lahat ng nakaraan

Kahit nagkakalapit mga nararamdaman
ay tila magkalayo ang bawat isipan
hudyat ba ito ng pagtigil sa laban
o nagsasabi na ituloy ang pagmamahalan

Kung mayroon mang espesyal na pagtitinginan
dalangin ko'y walang sinumang humadlang
nawa'y magtuloy ang magandang samahan
at mahinto ang lahat ng naging tampuhan